Környezetvédelmi megbízott

Számos kis- és közepes vállalkozás nem rendelkezik főállású környezetvédelmi szakemberrel, viszont e vállalkozásoknak is meg kell felelniük a folyamatosan szigorodó környezetvédelmi jogszabályok elvárásainak. A környezetvédelmi feladatok (engedélyeztetés, engedélyezés) ellátása  szakirányú környezetvédelmi felkészültséget igényel. Bizonyos tevékenységi körök és kapacitások esetében pedig a „környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) korm. rendelet” írja elő a környezetvédelmi megbízott alkalmazását.

Az enviLOVE Kft. vállalja az alábbi környezetvédelmi megbízott által végezhető feladatok, szolgáltatások teljesítését:

 • Kapcsolattartás a hatóságokkal, szakhatóságokkal
 • Környezetvédelmi jogszabályok változásának nyomon követése, arról a Megbízó folyamatos tájékoztatása
 • Tanácsadás környezetvédelmi és környezetvédelemmel kapcsolatos jogi kérdésekben, különösen a engedélyeztetés, engedélyezés során és
 • A hatóság előre bejelentett helyszíni szemléjén történő részvétel, aktív közreműködés, képviselet
 • Környezetvédelmi szabályzatok elkészítése
 • Környezetvédelmi tervfejezet elkészítése
 • Környezetvédelmi oktatások, képzések tartása az alkalmazottak számára
 • Hulladékgazdálkodási nyilvántartási rendszer kidolgozása, működtetése
 • Hulladékgazdálkodási engedélykérelmek elkészítése, a meglévő engedélyek meghosszabbítása
 • Éves, illetve szükség esetén negyedéves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a környezetvédelmi hatóság felé a hulladékgazdálkodás, a levegőtisztaság-védelem és a vízminőség védelem területén
 • A működés során szükségessé váló környezetvédelmi mérések megszervezése, ütemezése, lebonyolítása
 • A lejáró környezetvédelmi engedélyek meghosszabbítása, engedélymódosítási kérelmek elkészítése
 • Környezetvédelmi felülvizsgálatok elvégzése
 • A cég környezetvédelmi helyzetének felmérése, értékelése (környezetvédelmi audit), javaslatok az érvényben lévő és a hatályba lépő környezetvédelmi jogszabálynak megfelelő állapot biztosításához szükséges intézkedésekre